Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la mardan elsendon de E-Retradio pri la temo "Kvar Universalaj Vizaĝesprimoj":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo