Estimataj:

Je la 20-an de Februaro 2014 estis efektivigita la 126-a sendo de la kampanjo
"Esperanto en la Bibliotekojn", aŭspiciata de Kultura Kooperativo de
Esperantistoj, en Rio de Ĵanejro (www.kke.org.br)

Ĉi-foje la elektita biblioteko estis

------------------------------------------------------
"UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Biblioteca Setorial CCHLA (Vanildo Brito)
Campus Universitário I
Castelo Branco"
en la urbo João Pessoa (PB)
------------------------------------------------------

al kiu oni sendis la jenajn verkojn:

1) O Desafio das Línguas - Claude Piron;
2) Esperanto para Principiantes - Aloísio Sartorato;
3) Gramática Completa do Esperanto - Geraldo Mattos;
4) Essência e Futuro da Ideia de Língua Internacional - L.L. Zamenhof;
5) Konversacia Klubo - Jair Salles
6) Vere aŭ Fantazie - Claude Piron;
7) Rumanaj Legendoj kaj Rakontoj - Julia Carâp
8) Kulturo kaj Internacia Lingvo - William Auld
9) KD Ho! Mia Kor'! - Merlin Esperante;
10) KD Ni Dancu en la Rondo (Brazilaj infanaj kanzonoj) - Cristina Pancieri,
Flávio Fonseca kaj Jorge Teles.

Ekde la komenco de la kampanjo, en Julio/2001, estis senditaj pli ol 1250
libroj en aŭ pri Esperanto al 114 brazilaj kaj 12 alilandaj bibliotekoj danke
al la malavaro de deko da brazilaj esperantistoj, kiuj libervole kontribuis al
iu fonduso tiucele kreita.

Jen la mapo kun lokoj, kiuj jam ricevis librojn:
mapsengine.google.com/map/edit?mid=zORo9NnDafvc.kJG9-hljyqxU

Informis:
Karlo Alberto
Rio de Ĵanejro, Brazilo