Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la ĵaŭdan elsendon de E-Retradio pri la temo "Soleco en nia Mondo":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo