Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la merkredan elsendon de E-Retradio pri la temo "Cerba Aktiveco Malkaŝas Riskemon":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo