Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendon de E-Retradio pri la temo "Kanzono memore al militservo dum Unua Mondmilito". Tamen, mi atentigas vin ke la prononcmaniero de la parolistino ne estas bona. Ŝi precipe eraras en la ĝusta prononco de la litero "r". Mi bedaŭras ke ili liveris tiun programon, ĉar ĝenerale la aliaj geparolistoj estas modelaj.

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo