Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de E-Retradio pri la temo "Plibonigi la kvaliton de E-parolado":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo