Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de E-Retradio pri la temo "Petra":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo