Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de E-Retradio pri la temo "Nedandisma eleganteco":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo