Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la ĵaŭdan elsendon de E-Retradio pri la temo "Ĉu vi emas anas-promeni en Rio":


esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo