Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendo de E-Retradio pri la temo "Kondiĉoj por Efektivigo de Amo":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo