Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de E-Retradio pri la temo "Kafejo laŭ tempo":

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo