Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de E-Retradio pri la temo KIE EN LA KORPO LOĜAS LA EMOCIOJ:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo