Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de E-Retradio:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo