Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la mardan elsendon de E-Retradio (Blumenaŭ: ĉefurbo de germandevenaj brazilanoj):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo