stimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de E-Retradio (Kiel ĉiu biciklo fariĝos elektra):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo