Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la ĵaŭdan elsendon de E-Retradio (Veki Bezonon por Interlingvo en Komunumoj):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo