Estimataj:

Hieraŭ, vendredo, ĉirkaŭ 50 personoj ĉeestis al la Zamenhofa Festo okazinta en la sidejo de KKE, en Rio, sub la ĝenerala gvido de S-ano Givanildo Ramos Costa.

Okazis muzika kaj poezia recitalo organizita de S-anino NEIDE BARROS RÊGO el la najbara urbo Niterói.

En la poezia parto prezentiĝis Nilde Barros Diuana (Tua Voz/Via Voĉo), Maria Otilia Marques Camillo (Entre Poetas/Inter Poetoj), Graça Eliana Thuler (O Caminho/La Vojo) kaj Amarílio Carvalho (Sonho/Sonĝo).

En la muzika parto partoprenis Neide Barros Rego (Matenkanto, Adágio, Vieno, Urbo de Miaj Revoj, Uirapuru kaj Resopiro) kaj Dulcydides de Oliveira Pinto (Vai, Meu Suspiro/ Aquellos Ojos Verdes/ Guitarra Romana/ Passione kaj Creio em Ti). Therezinha de Maria Carvalho Pinto interpretis piane Clair de Lune. Kaj ĉe la fermo, Dulcydides kaj Neide, akompanataj de Therezinha, prezentis "Doce Mistério da Vida", de Victor Herbert.

Ĉe la fino okazis komuna omaĝo al Zamenhof kaj al la datrevenantoj de la monato decembro fare de ĉiuj.

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo