Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de E-Retradio (Ankaŭ patroj heredigas sian vivstilon):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Braz