Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de E-Retradio (Regajni optimismon):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo