Estimataj:

Hodiaŭ, vendredo, la 13-an de Decembro, je la 18:30, en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, en Rio (Av. 13 de Maio, 47 - sobreloja 208) okazos kunveno nomata VARIETOJ PRI ZAMENHOF, organizota de Teatraj Amatoraj Prezentontoj: Dirce Sales, Tânia Paixão kaj Invitotoj.

Nepre ĉeestu!!!

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo