Estimataj:

Hodiaŭ, vendredo, je la 18:30, en la sidejo de KKE en Rio (Av. 13 de Maio, 47 - sobreloja 208), prelego en Esperanto de samideano AFFONSO BORGES GALEGO SOARES pri la temo OMAĜE AL ZAMENHOF.

KKE kalkulas pri via ĉeesto!!!

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Braz