Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉa elsendo de E-Retradio (Feliĉebria ĉe piano):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo