Estimataj:

Jam estas disponebla por aŭskultado la hodiaŭa elsendo de E-Retradio. La temo: Trankviliga naturmedio malfermas horizonton.

Por aŭdi, alklaku:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo