Estimataj:

Hodiaŭ, vendredo, je la 18:30, en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, en Rio, (Av.13 de Maio, 47 - sobreloja 208), samideano JOÃO SANTOS prelegos pri la temo "KION MI VIDIS KAJ SPERTUMIS OKAZE DE LA UNIVERSALA E-KONGRESO EN REJKJAVIKO/ISLANDO".

KKE kalkulas pri via ĉeesto!!!

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo