Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la hodiaŭan elsendo de E-Retradio (Tempo Rabita 2/3):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo