Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la dimanĉan elsendo de E-Retradio (LA POTENCO DE LA PAROLADOJ KUN SI MEM):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo