Estimataj:

Inter la 4-a kaj la 6-a de Oktobro, okazos en Mora, Portugalio, la 27-a Renkontiĝo de Portugalaj Esperantistoj. Landa ĉiujara renkontiĝo: kleriga/distra programo, loka turismo, informado, movada diskutado. Portugala Esperanto-Asocio, Rua Dr. João Couto, 6 r/c-A, PT-1500-239, Lisboa, Portugalio. esperanto.pt; rpe@esperanto.pt.

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo