Estimataj:

Jam estas disponebla por aŭdado ĉe la suba retadreso la dimanĉa elsendo de E-Retradio (MALAPERAS LA DOMMASTRINOJ):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo