Estimataj:

Jam estas disponebla la ĵaŭda elsendo (19.09.13) de E-Retradio (LINGVO JAM ALVENAS EN UTERO). Bonv. alklaki sube:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo