Estimataj:

Ĉu vi konas RADE, la retpaĝaro de rotarianoj en Esperanto? Ne? Valoras la penon la vizito! Alklaku:

radesperanto.org/?page_id=118&lang=pt-br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo