Estimataj:

Jam estas disponebla la dimanĉa eldono de MONDOGAZETO:

www.mondogazeto.com

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo