Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭskultu la dimanĉan elsendon de E-Retradio (Oreloj subtenas vidon):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo