Estimataj:

Jam estas disponebla en la retejo de E-RETRADIO la elsendo de la 29-a de aŭgusto 2013 (PLI RAPIDE, PLI RAPIDE, Paulo Sergio Viana):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo