Estimataj:

Jam estas disponebla la ekzemplero de MONDOGAZETO de la 29-a de aŭgusto 2013:

www.mondogazeto.com

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo