Estimataj:

Jam estas disponebla la elsendo de E-Retradio de la 28-a de aŭgusto:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo