Estimataj:

Ĉi-vendrede, je la 18:30, togolanda samideano ADOTEVI MAWUEA MENSAH-AKUE
prelegos en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, en Rio (AV. 13 de Maio, 47 - sobreloja 208), pri la temo ESPERANTO EN TOGOLANDO.

Nepre ĉeestu!!!

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo