Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la mardan elsendon de E-Retradio, kiu titoliĝas PREFERINDE RIDI POR NE PLORI:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo