Estimataj:

Ĉi-vendrede, je la 18:30, GRAÇA ELIANA THULER prelegos, en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, en Rio (Av. 13 de Maio, 47 - sobreloja 208), pri la temo MIAJ IMPRESOJ PRI LA UNIVERSALA E-KONGRESO EN ISLANDO. Nepre ĉeestu!!!

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo