Estimataj:

Jam estas disponebla la elsendo de la 15-a de Aŭgusto de E-Retradio (PLUKLERIĜO ĜIS LA 18-A VIVOJARO). Por aŭdi, alklaku sube:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo