Estimataj:

Mi ne estas religiema persono, sed ĉi-semajnfine mi decidis relegi la E-version de la Biblio, precipe la Malnova Testamento, kiu estis tradukita de Zamenhof.

Kaj tuj post la relegado de la unua paragrafo jen la surprizo, kiu atendis min: DIO ORDONIS AL LA HOMO ESTI VEGETARANO! Kiel mi diris en la komenco mi ne estas religiema, sed mi estas vegetarano, kaj la plejmulto de la mondo loĝantaro estas kristana, sed ne vegetarana.

Jen kio estas skribita sur paragrafo UNUA, paragrafetoj 29,30 kaj 31-aj:

" (29) Kaj Dio diris: Jen Mi donis al vi ĉiujn herbojn, kiuj semas semon, kiuj troviĝas sur la tuta tero, kaj ĉiujn arbojn, kiuj havas en si arban frukton , kiu semas semon; TIO ESTAS POR VI MANĜAĴO. (30) Kaj al ĉiuj bestoj de la tero kaj al ĉiuj birdoj de la ĉielo kaj al ĉiuj rampaĵoj sur la tero, kiuj havas en si vivan animon, la tutan verdan herbaĵon kiel manĝaĝon. Kaj fariĝis tiel. (31) Kaj Dio rigardis ĉion, kion Li kreis, kaj vidis, ke ĝi estas tre bona. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la sesa tago."

Kaj ni ne forgesu ke Dio konfirmis tion poste, kiam Li preskribis la dek Di-ordonojn, kie en la sepa Li emfazis:NE MORTIGU!!!

Mi tre bedaŭras ke tiu Di-ordono estas malobeata de la granda plejmulto de la kristanoj. Kial???

Samideane,
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo
__._,_.___