Estimataj:

De la 10-a ĝis la 18-a de Aŭgusto okazos en Kelmis, Belgio, FESTO 2013.
La renkontiĝo okazos meze de la neordinara memoraĵplena loko, ĉar temas pri la teritorio de la iama proklamita Esperanto-ŝtato Amikejo. Pliajn informojn vi trovos ĉe alesk.eu/festo2013

(Fonto: revuo Esperanto Julio-Aŭgusto 2013)

Informis

Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo