Estimataj:

De la 10-a ĝis la 17-a ĉi-monate, okazos en Grezijono, Baugé, Francio, Teatra Aktora Semajno. Por amantoj de teatro originala en Esperanto; dezirantaj labori kun profesia aktoro kaj lerni iom pri teatro kaj verkado de teatraĵo.

(El revuo Esperanto, julio-aŭgusto 2013)

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo