Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la hodiaŭan elsendon de E-Retradio:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
UEA-delegito en Rio