Estimataj:

Hodiaŭ estas komenciĝantaj kelkaj esperantistaj eventoj. Jen:

- De la 3-a ĝis la 10-a de Aŭgusto: 80-a Itala Esperanto-Kongreso en Castellaro apud San Remo.

- De la 3-a ĝis la 10-a de Aŭgusto: 63-a Kongreso de KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia), en Svitavy, Ĉeĥio.

- De la 3-a ĝis la 10-a de Aŭgusto: Festa Semajno por Infanoj kaj Familioj, en Grejizono, Baugé, Francio.

- De la 3-a ĝis la 11-a de Aŭgusto: Amika Rondo en N.Tagil, Rusio (renkonto dediĉita al la festo-tagoj de la urbo.

(El "revuo Esperanto Julio-Aŭgusto 2013)

Informis:
Aloísio Sartorato
UEA delegito en Rio