Estimataj:

Sabate matene KKE en Rio disponigas al la ĝenerala publiko du kursojn:

De la 09:00 ĝis la 10:30: Curso Básico de Esperanto (de 3 de agosto a 30 de novembro).

De la 10:30 ĝis tagmezo: Konversacia Klubo (de aŭgusto ĝis decembro).

Ambaŭ kursoj estas gvidataj de s-ano Alfredo Aragón.

Venu kaj partoprenu!

Informis:
Aloísio Sartorato
UEA delegito en Rio