Estimataj:

Hodiaŭ vespere je la 18:30 okazos kulturkunveno en Kultura Kooperativo de Esperantistoj en Rio. Ĉi-semajne la prelegonto estos samideano ALFREDO ARAGON, kiu prelegos pri la temo KIEL FARIĜI KANTISTO.

Do KKE kalkulas pri via ĉeesto!!!

Informis
Aloísio Sartorato
UEA delegito en Rio, BR