Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la sabatan elsendon de E-Retradio (PLI FACILA LINGVOLERNADO PER KANTADO):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
UEA delegito en
Rio - Brazilo