Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭdu la vendredan elsendon de E-Retradio (EVENTOJ DUM LA NUNA SOMERO):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
UEA delegito en
Rio, Brazilo