Estimataj:

Jam estas disponebla la ĵaŭda elsendo de E-Retradio: NOVAJ ĈELOJ FORMIĜAS EN LA CERBO DUM LA VIVO. Por aŭdi, alklaku sube:

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
UEA delegito en
Rio, Brazilo