Estimataj:

Ekde la 2-a de Aŭgusto komenciĝos en la sidejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, en Rio-de-Ĵanejro (Av. 13 de Maio, 47 - sobreloja 208), BAZA KURSO PRI ASTROLOGIO, sub la gvido de Aloísio Sartorato.

La lecionoj okazos ĉiuvendrede, de la 16:00 ĝis la 17:30, kaj estos tute en Esperanto! La kurso daŭros ĝis la 29-a de novembro kaj estas fiksita monatkotizo de R$ 20,00.

Se vi interesiĝas pri la kurso enskribiĝu tuj, ĉar ekzistos limigita kvanto da gelernantoj (12).

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo